Contact

Stichting Hondesport Kynonoord

P/a Zuidwending 147, 9644 XD  Veendam

Secretariaat: 

secretariaat@martinidogshow.nl  – Mevr. Marga Weseman

Penningmeester:

penningmeester@martinidogshow.nl – Mevr. Coba Dijkhuizen