Informatie voor exposanten

We zijn gesloten!

Parkeren:
Aangezien vrijdag 1 maart een normale werkdag is verwachten we dat werknemers van omliggende bedrijven van Martiniplaza ook van de parkeergarage gebruik maken.We verwachten dat onvoldoende parkeerplaatsen zijn voor al onze exposanten.
Om toch te zorgen voor voldoende parkeerruimte heeft de organisatie van de Martinidogshow geregeld dat er gebruik gemaakt kan worden van de parkeer gelegenheid van de drafbaan.
U kunt u het volgende adres invoeren in uw navigatie; Concourslaan 10 9727 KD Groningen. Er zijn 2 looproutes vanaf deze parkeerplaats naar de Martiniplaza, die wordt aangegeven middels borden.

Vrijdag: Als aandenken is er voor elke deelnemer een rozet; alle BOB- winnaars  ontvangen een replica van het Peerd van Ome Loeks.
Zaterdag & Zondag: Als aandenken is er voor elke deelnemer een rozet; alle BOB & BOS -winnaars ontvangen een replica van de Martinitoren.

Inschrijfgeld Peerd van Ome Loeks show vrijdag 1 maart:

  • 1e hond € 50,00 (incl.. toegang voor 1 persoon, incl. catalogus)
  • 2e hond enz. €  45,00
  • Jongste-, puppy- en veteranenklas: € 35,00 Een jongste puppy, puppy of veteraan vallen niet onder de kortingsregeling!
  • Koppel klas en fokkerijklas € 0,00

Inschrijfgeld Benelux Winner show zaterdag 2 en 3 maart:

Let op: Betaling en inschrijving dienen gelijktijdig te geschieden. In het geval u niet met iDeal betaalt en het geld zelf overmaakt, dient het inschrijfgeld binnen 5 dagen op onze rekening bijgeschreven te zijn. Is dit niet het geval, dan komt er € 15,– per inschrijving bij.
Op de show wordt niet betaald, tenzij hierover bij hoge uitzondering schriftelijke afspraken gemaakt zijn.
IBAN: NL64 RABO 0365051322  BIC: RABONL2U
T.n.v.: Martinidogshow o.v.v. het referentienummer dat u na de inschrijving gekregen heeft.

Extra toegangskaarten bij inschrijving hond

  • Volwassenen € 8,00
  • Kinderen 4-11 en 65+ € 4,00
  • Niet ingeschreven honden (max. 2 honden per exposant) € 8,00 per hond.
  • Catalogus € 5,00

De keuringen vangen aan om 09:30 uur. Er is geen benching aanwezig.

De sluiting voor inschrijven is op 10 februari 2019, of eerder als maximaal aantal honden bereikt is.

Campers
Hiervoor zijn enkele plekken beschikbaar.
De kosten bedragen € 35,– per camper/per dag incl. elektriciteit. Aanvragen via penningmeester@martinidogshow.nl

Plattegrond 2019

Afbeelding 1 van 1