Informatie voor exposanten

We zijn gesloten!

 

Vrijdag: Als aandenken is er voor elke deelnemer een rozet; alle BOB- winnaars  ontvangen een replica van het Peerd van Ome Loeks.
Zaterdag & Zondag: Als aandenken is er voor elke deelnemer een rozet; alle BOB & BOS -winnaars ontvangen een replica van de Martinitoren.

Inschrijfgeld Peerd van Ome Loeks show vrijdag 1 maart:

  • 1e hond € 50,00 (incl.. toegang voor 1 persoon, incl. catalogus)
  • 2e hond enz. €  45,00
  • Jongste-, puppy- en veteranenklas: € 35,00 Een jongste puppy, puppy of veteraan vallen niet onder de kortingsregeling!
  • Koppel klas en fokkerijklas € 0,00

Inschrijfgeld Benelux Winner show zaterdag 2 en 3 maart:

Let op: Betaling en inschrijving dienen gelijktijdig te geschieden. In het geval u niet met iDeal betaalt en het geld zelf overmaakt, dient het inschrijfgeld binnen 5 dagen op onze rekening bijgeschreven te zijn. Is dit niet het geval, dan komt er € 15,– per inschrijving bij.
Op de show wordt niet betaald, tenzij hierover bij hoge uitzondering schriftelijke afspraken gemaakt zijn.
IBAN: NL64 RABO 0365051322  BIC: RABONL2U
T.n.v.: Martinidogshow o.v.v. het referentienummer dat u na de inschrijving gekregen heeft.

Extra toegangskaarten bij inschrijving hond

  • Volwassenen € 8,00
  • Kinderen 4-11 en 65+ € 4,00
  • Niet ingeschreven honden (max. 2 honden per exposant) € 8,00 per hond.
  • Catalogus € 5,00

De keuringen vangen aan om 09:30 uur. Er is geen benching aanwezig.

De sluiting voor inschrijven is op 10 februari 2019, of eerder als maximaal aantal honden bereikt is.

Campers
Hiervoor zijn enkele plekken beschikbaar.
De kosten bedragen € 35,– per camper/per dag incl. elektriciteit. Aanvragen via penningmeester@martinidogshow.nl